Biodex Test

Alles wat je ooit wilde weten over de Biodex Test

Dat lees je in dit – kleine waarschuwing- gortdroge artikel. Collega fabrieksarbeider Freek is aan het begin van 2020 geopereerd aan zijn voorste kruisband. Op onze Instagram posten we regelmatig over zijn voortgang, zo ook bij de laatste aflevering van #freeknews, waarin hij voor zijn Biodex Test naar de KNVB Campus in Zeist ging.

Wat is een Biodex?

De Biodex is een zogenaamde Isokineet. Onder een constante snelheid meet dit apparaat de kracht van de spieren rond het kniegewricht. Het concept van isokinetisch testen en trainen bestaat al sinds de jaren 50, maar de eerste Biodex dateert van 1990.

Met de Biodex krijgen we een duidelijk inzicht in de voortgang van de revalidatie van onze post ok knie patiënten. Zo kunnen we een links rechts verschil zien en dit vergelijken met testen van voor de operatie. Met de Biodex test meten we de maximaalkracht, submaximaalkracht en het krachtuithoudingsvermogen uitgedrukt in Torque. De test vindt plaats onder gestandaardiseerde snelheden. Bij de KNVB, waar Freek zich liet testen, is dat onder 60, 120 en 270 graden per seconde. Ook kunnen we zien wat de verhouding is tussen de hamstrings en quadriceps.

In het overzicht hieronder vind je alle parameters terug die je met de Biodex kunt testen. Super interessant, bijvoorbeeld als fysio student, of misschien ben je zelf binnenkort aan de beurt voor jouw Biodex test?

biodex test

Voorbeeld van de testuitslag van de Biodex test van Freek bij 60 graden/sec. Je ziet hier dat er nog een aanzienlijk verschil in Peak Torque van quadriceps is. Dit is normaal bij 6 maanden na de operatie. Het streven is dit verschil naar minder dan 10% te krijgen aan het einde van de revalidatie.

Interpretatie van de Biodex Test

Hieronder vind je alle parameters van de test zoals vrij vertaald door Remy van Denderen & Nick van der Horst. Dit als onderdeel van de Isokinetische Dynamometrie Delphi studie gericht op revalidatie na een voorste kruisband reconstructie (hierover later meer).

PEAK TORQUE

Dit is de maximaal haalbare force output gedurende 1 herhaling. Peak Torque geeft een indicatie van de maximale kracht die een spiergroep kan leveren. Vergelijkbaar met 1 rep max (1RM) kracht test.

PEAK TORQUE/BODYWEIGHT

De Peak Torque, maar dan als een percentage genormaliseerd op basis van lichaamsgewicht.

TIME TO PEAK TORQUE

Dit is de tijd van het moment van aanspannen van de spier totdat de peak torque behaald is. Deze waarde geeft een indicatie van de eigenschap van een spier voor het snel kunnen ontwikkelen van vermogen. Deze waarde wordt afgeleid van de peak torque repetitions.

 

ANGLE OF PEAK TORQUE

Dit is de hoek van de bewegingsbaan waarin de peak torque geproduceerd wordt. Angle of peak torque vindt meestal plaats in het midden van het bewegingsbereik. Dit is waar de kracht-lengte relatie van de spier zich op het optimale punt bevindt. Deze waarde wordt afgeleid van de Peak Torque repetitions.

 

TORQUE @ 30.0 DEG

Deze waarde is een afgeleide van de Peak Torque repetitions. Het geeft de torque productie op een bepaald punt in het bewegingsbereik weer. 30 Graden is een veel gebruikte waarde omdat dit een belangrijke klinische waarde heeft bij het stabiliseren van de knie. Bijvoorbeeld, bij normaal lopen komt de knie regelmatig in een hoek van 30 graden.

 

TORQUE @ 0.18 DEG

Deze waarde geeft de Time Rate of Tensions Development (TRTD) weer. Het toont aan hoeveel spanning er opgebouwd is binnen 0.2 seconden. Bij het maken van een heel strike hebben de strekspieren van het been circa 0,2 seconden nodig om voldoende kracht te ontwikkelen om het lichaam te ondersteunen. In deze tijd moet ongeveer 80-90% van de peak torque bereikt zijn in de quadriceps.

Biodex test

En hier zie je de tabel behorend bij de Biodex test van Freek. Met name de Torque bij 30 graden laat nog een groot verschil zien met 45%.

MAX REP TOTAL WORK

Dit is de totale uitkomst van spierkracht bij de herhaling met het grootste aantal geleverde arbeid. De formule voor arbeid is: Arbeid = Kracht x Afstand (W = F x D). Deze formule is een betere indicator voor de functie van een spiergroep dan de Peak Torque. Namelijk, omdat de torque behouden moet worden gedurende de gehele bewegingsuitslag.

 

MAX WORK REP #

De herhaling waarin de spier de meeste totale arbeid levert, noemen we de Max Rep Work. Deze vindt meestal plaats in het eerste aantal herhalingen van een testsessie. We gebruiken deze parameter om te bepalen of het meeste van de arbeid wordt geleverd aan het begin van de testsessie, of juist meer aan het einde.

 

WORK/BODYWEIGHT

Hierbij bepalen we de ratio uitgedrukt als een percentage van de parameter Maximum Work Rep #, in relatie tot het lichaamsgewicht van de patiënt.

 

TOTAL WORK

Dit is de totale hoeveelheid arbeid die wordt geleverd gedurende de set. Deze waarde geeft het vermogen weer van de spier tot het constant houden van torque. Deze waarde kan beïnvloed worden door een lage peak torque waarde, of variaties in de bewegingsuitslag. Wanneer de geleverde torque productie laag is, heeft dit invloed op de totaal geleverde arbeid. Als het bewegingsbereik korter is aan één zijde, kan de totaal geleverde arbeid beïnvloed zijn terwijl de peak torque waarde wel gelijk is.

 

WORK FIRST THIRD

De totale hoeveelheid arbeid verricht in het eerste/derde gedeelte en laatste/derde gedeelte van de testsessie. Bij maximale inspanning wordt er meer werk geleverd in het eerste/derde gedeelte van de herhalingen dan in het laatste/derde gedeelte van de herhalingen.

Indien de patiënt de maximale inspanning niet consistent kan leveren, kan dit resulteren in het halen van minder arbeid in het eerste/derde gedeelte van de testsessie ten opzichte van het laatste/derde gedeelte. Samen met een slechte correlatiecoëfficiënt kan dit een indicatie zijn voor bijvoorbeeld pijn, geen maximale inspanning van de patiënt of slechte instructie door de therapeut op de gewenste inspanning. Dit is een waardevolle parameter voor het bepalen van het moment van vermoeidheid tijdens inspanning.

Als het  uithoudingsvermogen van de patiënt verbetert, zal dit resulteren in een meer gelijkmatige verdeling van de geleverde arbeid. Het laatste/derde gedeelte zal gelijkmatiger verdeeld worden ten opzichte van het eerste/derde gedeelte.

 

WORK FATIGUE

Dit is een weergave van de ratio van het verschil tussen het eerste/derde gedeelte en laatste/derde gedeelte van de geleverde arbeid in de testsessie. Het is een waardevolle parameter voor het detecteren van de mate van (toename van) vermoeidheid gedurende de testsessie. Als het uithoudingsvermogen van de patiënt verbetert, zal de hoogte van deze waarde afnemen. Dit, omdat de waarde van het laatste/derde gedeelte dichter bij de waarde van het eerste/derde gedeelte komt te liggen.

 

AVERAGE POWER

Power = totale hoeveelheid arbeid, gedeeld door de tijd die benodigd was voor het behalen van het totaal geleverde arbeid. Deze waarde gebruiken we om een uitspraak te doen over de daadwerkelijke arbeid-intensiteit verhouding. Power zegt iets over hoe snel een spier kracht kan leveren.

 

ACCELERATION TIME

Dit is de totale tijd die nodig is voor het bereiken van de isokinetische snelheid. Dit geeft informatie over het neuromusculaire vermogen van de spier om vanuit rust aan te zetten tot bewegen.

 

DECELERATION TIME

Dit is de totale tijd die benodigd is om van Isokinetische snelheid naar 0 te gaan. Het geeft informatie over het neuromusculaire vermogen van de spier om aan het einde van het bewegingsbereik de beweging af te remmen.

 

AVERAGE PEAK TORQUE

Average Peak Torque staat voor de gemiddelde waarde van de maximale torque die gegenereerd wordt in alle herhalingen.

 

AGONIST TO ANTAGONIST RATIO

Dit is de peak torque van de Hamstring gedeeld door de peak torque van de Quadriceps.

Welke waardes vinden wij het belangrijkst bij de Biodex Test?

17 parameters is natuurlijk een enorme berg data. Maar welke parameters doen er nou echt toe? Met die vraag startte FC Kruisband en de KNVB een Delphi studie. Een Delphi studie is een onderzoeksopzet waarbij de onderzoeksvraag wordt gesteld aan een aantal experts. In dit geval dus experts op het gebied van knie revalidatie. Als ervaren fysiotherapeuten werden Freek en Vincent hier voor uitgenodigd. De resultaten van deze studie worden begin 2021 verwacht.

Meer lezen

Over Freek Borlee
Heb je je voorste kruisband gescheurd? Lees hier alle ins en outs.
Kan je wel een geheugensteuntje gebruiken voor de oefeningen van je knie?

Literatuur

Biodex Medical Systems Inc. (2012). Isokinetic testing and data interpretation – data analysis. Development, 17–22.