Klachtenregeling fysiotherapie

Heb je een klacht over een van onze fysiotherapeuten en kom je er samen niet uit? Maak je klacht dan schriftelijk kenbaar aan ons. Misschien is er sprake van een misverstand en kunnen we dit uit de wereld helpen met een goed gesprek. Stuur hiervoor een mail naar info@fysiofabriek.nl. Vermeldt hierin duidelijk jouw ervaring met de therapeut en wij zullen contact met je opnemen om in gesprek te gaan over jouw klacht.

Onze beroepsvereniging SKF

Wanneer een gesprek met ons ook geen bevredigende oplossing oplevert, dan kun je je klacht voorleggen aan onze beroepsorganisatie SKF. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal zich dan buigen over jouw klacht.

Nog steeds geen bevredigende oplossing? Je kan je klacht doorzetten en deze voorleggen aan de geschillencommissie. Je klacht verandert hierbij in een geschil wanneer de commissie besluit je klacht in behandeling te nemen.

Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het reglement is opgenomen dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Informatie voor patiënten

Indien je je klacht of geschil wil voorleggen, kijk je op deze pagina van het SKF.

 

Samenvattend

Stap 1: maak je klacht kenbaar aan je behandelaar.

Stap 2: geen oplossing? Mail ons

Stap 3: Klacht doorzetten naar SKF

 

Natuurlijk is het vervelend om een klacht te krijgen. Tegelijkertijd kunnen wij er veel van leren, zodat wij onze processen en of bejegening kunnen aanpassen.